قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی


جمع کردن موارد ضبط شده

قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی
قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی
دی ۱۲, ۱۴۰۲

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر


جمع کردن موارد ضبط شده

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
آذر ۲۱, ۱۴۰۲
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
آذر ۲۸, ۱۴۰۲

مدیریت بحران استاد جهانگیر


جمع کردن موارد ضبط شده

مدیریت بحران استاد جهانگیر
مدیریت بحران استاد جهانگیر
آذر ۲۱, ۱۴۰۲
مدیریت بحران استاد جهانگیر
مدیریت بحران استاد جهانگیر
آذر ۲۸, ۱۴۰۲

دعاوی خانواده استاد بی پروا


جمع کردن موارد ضبط شده

دعاوی خانواده استاد بی پروا
دعاوی خانواده استاد بی پروا
آذر ۱۲, ۱۴۰۲
دعاوی خانواده استاد بی پروا
دعاوی خانواده استاد بی پروا
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا


جمع کردن موارد ضبط شده

متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۲۰, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۹, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۴, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۷, ۱۴۰۲

طراحی رشته


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

پایان نامه ۱


جمع کردن موارد ضبط شده

پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲
پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۲۷, ۱۴۰۲
پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲